dilluns, 19 de març de 2012

CAMP DE TREBALL: SILS GOTA A GOTA


L'estany de Sils és un espai emblemàtic que fou dessecat al llarg dels darrers segles per les creences que existien sobre les malalties associades a l'aigua estancada. En els darrers anys s'ha intentat recuperar aquesta zona humida a través d'una gestió respectuosa per recuperar els valors paisatgístics i naturals d'aquest indret. En el camp es desenvoluparan algunes de les tasques necessàries per mantenir l'estany i fer-ne el seguiment del seu estat de salut.

Les tasques necessàries per mantenir l'estany de Sils que es duran a terme són tal com la restauració de basses per a amfibis, fer un seguiment de l'estat de qualitat de l'estany, gestionar la zona forestal d'una omeda i la restauració dels aguaits. Totes aquestes tasques es realitzaran amb el suport d’AccióNatura, la qual ens ajudarà, assessorarà i ens farà un seguiment de l’activitat dels joves.

Les activitats principals que es duran a terme són sortides de descoberta de l'entorn i una ruta de dos dies fent vivac. A més es realitzaran tota una sèrie de d'activitats en valors seguint la metodologia escolta que caracteritza la Fundació Escolta Josep Carol i activitats relacionades amb l'estima i cura de l'entorn natural.

Els i les participants s’allotjaran al Centre cívic de Sils on disposem amb una sala polivalent, una per dormir, un menjador i lavabos i dutxes.

Es tracta d'una activitat amb la col·laboració de l'entitat AccióNatura.